Volonteri

 


Marjana Đorđić
diplomirani psiholog,
diplomirala na Filozofskom fakultetu, Novi Sad - odsek za psihologiju

Snježana Kašiković
diplomirani psiholog,
trenutno na master studijama psihologije na Univerzitetu u Banjoj Luci

Tatjana Mitrović
Student I. godine fakulteta za psihologiju na Univerzitetu "Bijeljina" u Bijeljini

Darko Nikolić
Student III. godine fakulteta za psihologiju na Univerzitetu "Bijeljina" u Bijeljini