Naučno – stručni skup „Penološki forum“

Udruženje penologa regije Bijeljina organizovalo je peti naučno-stručni skup “Penološki forum“, u četvrtak, 16.11.2017. godine, sa početkom u 10h, u kongresnoj sali Hotela “Drina” u Bijeljini.

Cilj ovog skupa bio je da okupi stručnjake iz oblasti penologije, penološke andragogije, psihologije, psihopatologije, viktimologije, kriminologije, krivičnog i prekršajnog prava, socijalnog rada i pedagogije.

Centralna tema ovogodišnjeg skupa bila je “Prevencija kriminaliteta – poremećaja u ponašanju – devijacija“.

Naučno-stručnom skupu prisustvovali su direktor Kazneno - popravnog zavoda Bijeljina, predstavnici gradske uprave grada Bijeljina, profesori i asistenti, predstavnici sudova i tužilaštva, organa unutrašnjih poslova, članovi Udruženja, predstavnici medija, studenti, kao i brojni drugi gosti.

Svoj doprinos radu ovogodišnjeg Foruma, uz mnoge eminentne stručnjake iz zemlje i inostranstva, dalo je i Psihološko savjetovalište za mlade Univerziteta “Bijeljina”. Ovom prilikom, rukovodilac Psihološkog savjetovališta, Jelena Jovanović, diplomirani psiholog i psihodramski psihoterapeut, prenela je prisutnima svoje iskustvo u radu sa osuđenim licima kroz prezentaciju rada “Primena psihodrame u radu sa osuđenim licima Kazneno - popravnog zavoda Bijeljina”, koji se zajedno sa ostalim, našao u Zborniku naučno – stručnih radova.

Na ovaj način Psihološko savjetovalište nastavlja uspešnu saradnju sa Kazneno-popravnim zavodom i Udruženjem penologa regije Bijeljina, trudeći se da da svoj doprinos lokalnoj i društvenoj zajednici u prevenciji kriminaliteta i maloletničke delinkvencije.

U isčekivanju budućih zajedničkih aktivnosti, veliku zahvalnost upućujemo organizatorima skupa.

Galerija

Prilog slika: